Drobečková navigace

LAPEK, a.s. > Historie

Historie

Vývoj pekáren a cukráren v okrese Jihlava

Po r. 1948 došlo k znárodnění živnostníků, zabývajících se pekařskou a cukrářskou výrobou. Začátkem padesátých let došlo u výroben jihlavského okresu k četným organizačním, strukturálním a majetko-právním změnám. Vyhláškou ministerstva výživy č. 1257/50 Ú.l. II. z 8.12.1949 byly zřízeny Pardubicko-Jihlavské mlýny n.p. v Pardubicích. K 1.1.1950 převzaly z n.p. Středomoravské mlýny v Brně mlýny, pekárny a cukrárny v kraji Jihlava. Ředitelem podniku byl Bohuslav Limberk.

Vyhláškou ministerstva potravinářského průmyslu č. 722/593/52 z 20.12.1952 byl podnik přejmenován a rozdělen na Pardubický pekárenský trust, n.p. v Pardubicích a na Jihlavský pekárenský trust, n.p. v Jihlavě (ředitel František Nečaský). Současně byly z podniků vyčleněny mlýny do nového n.p. Jihlavské mlýny v Havlíčkově Brodě.Trust, zřízený pro obor pekárny a cukrárny, sdružoval tři národní podniky:

 1. Pekárny v Jihlavě – ředitel Vlastimil Vlasák (1.1.1953 – 31.12.1956), Josef Novák (1.1.1957 – 31.3.1958).
 2. Pekárny ve Velkém Meziříčí – ředitel František Křivka (1.1.1953 – 21.1.1954), František Hausknecht (22.1.1954 – 31.3.1958)
 3. Pekárny v Havlíčkově Brodě – ředitel František Málek¨

Podniky se organizačně členily na výrobní střediska – cechy, které sdružovaly provozovny určitého obvodu.¨

Jihlavský pekárenský trust, n.p. v Jihlavě byl zrušen výměrem ministerstva potrav. průmyslu č. 722/232 – 54 – 002 z 22.7.1954 a jeho majetková podstata byla začleněna do n.p. Pekárny v Jihlavě ke dni 1.8.1954.

Název n.p. Pekárny v Jihlavě byl změněn výměrem min. potr. prům. č. 133/ II /1958 – 002 ze dne 17.3.1958 ke dni 1.4.1958 na Jihlavské mlýny a pekárny, n.p. v Jihlavě. Ředitelem podniku byl Alois Frühauf. Současně byly do podniku začleněny mlýny ze zrušeného n.p. Jihlavské mlýny v Havlíčkově Brodě, zřízeného min. výkupu. Organizační struktura podniku byla třístupňová:

 • Podnikové ředitelství
 • Závody:
  • Jihlava – ředitel Karel Závodský
  • Třebíč – ředitel Ladislav Macek
  • Havlíčkův Brod – ředitel Josef Smolka
 • Provozovny – mlýny, pekárny, cukrárny

Národní podnik Jihlavské mlýny a pekárny byl zrušen výměrem min. potr. prům. č. 722/ 96 /90 – 01 z 8.6.1960 a jeho majetková podstata byla začleněna k 1.7.1960 do národního podniku Jihomoravské mlýny a pekárny v Brně.

S účinností od 1.1.1961 min. potravinářského průmyslu výměrem č.j. 722/153/60 – 01 ze dne 19.12.1960 převedlo národní podnik Jihomoravské mlýny a pekárny v Brně do přímého řízení JmKNV v Brně. Usnesením JmKNV v Brně č. XVIII – 35 ze dne 21.6.1963 byla vyčleněna z n.p. mlýnská výrobní činnost do n.p. Mlýny a těstárny v Pardubicích a byl změněn název na Jihomoravské pekárny, n.p. v Brně. Od r. 1989 byl změněn název na Jihomoravské pekárny, s.p. v Brně.

Přebytečné a nevyhovující provozovny byly postupně rušeny. V r. 1945 bylo na území Jihomoravského kraje 1.403 pekáren a 465 cukráren. V r. 1981 zůstalo v provozu 98 pekáren a 41 cukráren. Rušení provozoven se nevyhnulo ani provozovnám jihlavského okresu. Počátkem šedesátých let zajišťovalo výrobu v jihlavském závodu Jihomoravských pekáren v Brně tyto provozovny:

 1. Jihlava, Sokolovská 27 – výroba chleba ve 3 směnách, ved. p. Suchý
 2. Jihlava, Švermova 23 - výroba chleba ve 2 směnách, ved. p. Štětina
 3. Jihlava, Dvořákova 1 - výroba chleba ve 2 směnách, ved. p. Novotný
 4. Jihlava, Brněnská 16 – výroba jemného pečiva ve dvou směnách, ved. p. Ďásek
 5. Jihlava, Mrštíkova – výroba rohlíků, ved. p. Svoboda
 6. Jihlava, Husova 52 – výroba běžného pečiva ve dvou směnách, ved. p. Štefl
 7. Jihlava, Malinovského 7 - výroba běžného pečiva ve dvou směnách, ved. p.Medlín
 8. Jihlava, Husova 2 - výroba běžného pečiva ve dvou směnách, ved. p.Horák
 9. Větrný Jeníkov - výroba chleba a běžného pečiva ve dvou směnách, ved. p. Dolejší
 10. Polná - výroba chleba, ved. p. Vítek
 11. Luka nad Jihlavou - výroba chleba, ved. Pekárek
 12. Luka nad Jihlavou - výroba chleba, ved. Bednář
 13. Luka nad Jihlavou - výroba pečiva, ved. Bartůšek
 14. Kamenice - výroba chleba, ved. pí. Kremláčková
 15. Brtnice - výroba chleba a rohlíků, ved. p. Caha
 16. Dolní Cerekev - výroba rohlíků, ved. p. Angelis
 17. Dolní Cerekev - výroba chleba, ved. p. Majer
 18. Horní Dubenky – výroba chleba, ved. p. Novák 
 19. Třešť – výroba pečiva, ved. p. Gazda
 20. Batelov – výroba chleba, ved. p. Bastl
 21. Třešť – výroba chleba a rohlíků, ved. p. Zuda
 22. Mrákotín – výroba chleba, ved. p. Novák
 23. Telč – výroba chleba, běžného a jemného pečiva, ved. p. Leitgep
 24. Nová Říše – výroba chleba, ved. p. Fašina
 25. Třešť  – výroba chleba, běžného a jemného pečiva, ved. p. Vaňátko, Rippel
 26. Telč – výroba chleba a běžného pečiva, ved. p. Leitgep

Cukrářskou výrobu zajišťovala cukrárna v Jihlavě, Na Vyhlídce 18 a v Havlíčkově ul. 18 a cukrárna v Telči.

V r. 1974 byl zahájen provoz v nové průmyslové pekárně v Jihlavě, Žižkova 111. V následujícím roce byly zastarané provozy zrušeny a výrobu pekařských výrobků v okrese Jihlava zajišťovala s novou pekárnou pouze pekárna v Telči.

V r. 1991 se z Jihomoravských pekáren v Brně vyčlenil závod Jihlava, který byl zřízen jako samostatný státní podnik městem Jihlava pod názvem Jihlavské pekárny, s.p. Měl čtyři výrobní provozovny:

 • pekárna v Jihlavě, Žižkova 111
 • pekárna v Telči, A.V.Slavíčka 212
 • cukrárna v Jihlavě, Na Vyhlídce 18
 • cukrárna v Telči, Staňkova 230

Obchodní společnost Lapek, s.r.o., vznikla v r. 1991 za účelem privatizace s.p. Jihlavské pekárny, které převzala k 1.1.1994. Pekárna v Telči byla v restituci vrácena původním majitelům.  Společnost zaměstnává přes 200 pracovníků a  zabývá se hlavně pekařskou a cukrářskou výrobou a maloobchodním prodejem potravin. 

V průběhu uplynulých let došlo v investiční činnosti k výměně pece na výrobu běžného pečiva, k nákupu linky na výrobu jemného pečiva  a smažící linky na koblihy(dovoz SRN),  ke kompletní výměně linky na výrobu chleba, k výměně pece na výrobu běžného pečiva, baličky Hartman, potahovací linky na cukrárnu. Byla rekonstruována cukrárna v Jihlavě včetně moderně vybavené prodejny a tří bytových jednotek. Byla rekonstruována i cukrárna v Telči s dvěma bytovými jednotkami. Tento objekt byl i plynofikován. Přístavka cukrárny v Jihlavě byla dokončena k pololetí roku 2001. Všechny tyto investice umožnily zvýšení produktivity práce a snížení počtu pracovníků. Současně však došlo k nárůstu prodavaček v důsledku budování vlastní obchodní sítě (dvě pojízdné prodejny, předkasová zóna v Kauflandu) a obchodních zástupců k zlepšení kontaktu se zákazníky. Byla vybudována počítačová síť včetně výměny softwaru (realizace od 1.1.2000), opravy střech, výměny pece na výrobu jemného pečiva. V současné době byla společnost investuje prostředky do zmrazování produkce a do obnovy vozového parku.